Menu

पुस्तके व पुस्तिका

प्रकरण १ सत्य कोणतं आणि जादू कुठली?

रिचर्ड डॉकिन्स यांच्या ‘मॅजिक ऑफ रिअॅलीटी’तील ‘व्हॉट इज रिअॅलिटी? व्हॉट इज मॅजिक?’ या लेखाचा मराठी भावानुवाद.

http://shantanuabhyankar.blogspot.com/2016/10/blog-post_7.html

 

लोकविज्ञानची पुस्तिका लवकरच अपलोड करीत आहोत…