Menu

वेबसाइटस्

वेबसाइट येथे काय मिळेल
www.medimitra.org चांगले डॉक्टर शोधण्यासाठीची मदत
www.navnirmitilearning.org गणित व विज्ञान शिक्षण – शिक्षक हस्तपुस्तिका, प्रयोगांच्या पुस्तिका व विडिओज्, मुलांसाठी वर्कबुक्स इ. साठी
www.arvindguptatoys.com सहज उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यातून विज्ञानखेळणी
www.aipsn.in देशपातळीवर चालू असलेले विज्ञान कार्यक्रम – ऑल इंडिया पीपल्स सायन्स नेटवर्क

लवकरच  आणखी वेबसाइटस् अपलोड करीत आहोत…